KULTAKASVU PREMIUM, KAURAKOE MATTY 2018

 

Viljelykokeen tarkoituksena oli verrata peittaamattomista siemenistä kasvanutta Matty-kasvustoa Kultakasvu Premium-tuotteella peitatuista siemenistä kasvaneeseen Matty-kasvustoon samoissa viljelyolosuhteissa ja samalla lohkolla.

 

Koelohkon alueella kevät oli sateeton ja samoin alkukesä. Ensimmäisen kerran vähäinen määrä sadetta tuli lohkolle kesä-heinäkuun vaihteessa. Lohkon toisessa päässä maaperä oli multavampaa ja pehmeämpää kuin lohkon toisessa päässä, jossa maaperä oli savisempaa ja erityisesti kuivuuden vuoksi kovempaa. Riittävän itämiskosteuden saavuttamiseksi kauran siemenet kylvettiin 8 cm syvyyteen. Kuva 1 on Premium-kasvustosta 27.6.2018 multavammassa päässä ja kuva 2 on peittaamattomasta kasvustosta savisemmasta lohkon päästä.

KUVA 1

KUVA 2

Kuvassa 3 on lohkon keskiosasta otettu kuva kylvörajasta (missä kuvan keskellä näkyy eniten vaaleaa maata). Rajan vasemmalla puolella on peittaamattomista siemenistä kasvanutta orasta ja oikealla puolella on Kultakasvu Premium-tuotteella peitatuista siemenistä kasvanutta orasta, jonka lehdet ovat pidempiä ja leveämpiä kuin vertailukasvustossa. Kuva on otettu 27.6.2018. 

 

Heinäkuun ja elokuun alun aikana koelohkolla satoi kolme kertaa pieniä määriä vettä. Sade kostutti lohkon pintaa ja vauhditti kaurakasvuston kasvua merkittävästi. Kuvassa 4 on 09.08.2018 kuvattu Kultakasvu Premium-kasvustoa ja kuvassa 5 on peittaamattomista siemenistä kasvanutta kasvustoa lohkon mutavasta osasta.

KUVA 3

KUVA 4

KUVA 5

Kuvassa 6 on 09.08.2018 otettu kuva lohkon puolivälistä Kultakasvu Premium-kasvustosta ja kuvassa 7 on vastaavasta kohdasta otettu kuva peittaamattomista siemenistä kasvaneesta kasvustosta. (Kuvien 6 ja 7 keskellä näkyvien välien molemmilla puolilla kasvaa samaa kasvustoa!)

KUVA 6

KUVA 7

Koelohkolle on annettu keväällä lannoitetyppeä 116 kg/ha. Lannoite sisälsi myös magnesiumia, jota tuli hehtaarille 10,3 kg. Fosforia kevään 2018 lannoite ei sisältänyt. Lohkon viljavvusluokka oli fosforin osalta ennestään korkea, mutta muiden ravinteiden osalta huononlainen tai välttävä.

 

Taulukkoon 1 on koottu keskeisimmät tiedot sadosta mukaan lukien sadon mukana poistuneet pääravinteiden ja  hivenravinteiden määrät sekä jyvien kivennäisanalyysien tulokset.

 

Kesän 2018 erityinen kuivuus vaikutti vahvasti kasvustoon ja sadon määrään. Kultakasvu Premium-sato oli kuitenkin 25,5% suurempi kuin peittaamattomista siemenistä kasvanut sato eli Premium-tuote vaikutti varsin myönteisesti Matty-kauran kasvuun kuivissa ja lämpimissä kasvuolosuhteissa. Huolimatta suuremmasta sadosta Kultakasvu Premium-sadon jyvien perusteella tehtyjen analyysien tulokset taulukossa 1 osoittavat, että ravinteet ovat siirtyneet Premium-sadon jyviin paremmin kuin peittaamattomista siemenistä saatuun satoon. Premium-sadon jyviin sitoutui selvästi enemmän mm. typpeä, fosforia ja kaliumia kuin vertailusadon jyviin. Premium-sadon arvot osoittavat, että Kultakasvu Premium-tuote on pystynyt tehostamaan Matty-kasvuston ravinteiden käyttöä merkittävästi.

 

TAULUKKO 1 

ETUSIVULLE

OHRAKOE - PREMIUM

VEHNÄKOE - PREMIUM

VEHNÄKOEET, KULTAKASVU PLUS TUOTTEET

OHRAKOKEET, KULTAKASVU OHRA PLUS TUOTTEET

KAURAKOKEET, KULTAKASVU PLUS TUOTTEET

RUISKOE, KULTAKASVU PLUS TUOTE

VILJELYKOKEIDEN TOTEUTUS

YHTEENVETOA KOKEISTA

 

VERTAILU

PEITTAAMATON

KULTAKASVU

PREMIUM

PEITTAUS

SATO (kg/ha)

2877

3610

VALKUAINEN %

12,9

13,3

HLP (kg/hl)

46,7

46,7

KALSIUM (g/kg)

0,8

0,7

KALIUM (g/kg)

4,7

4,6

FOSFORI (g/kg)

3,5

3,6

MAGNESIUM (g/kg)

0,9

1,0

NATRIUM (g/kg)

0,03

0,03

KUPARI (mg/kg)

4,1

4,1

MANGAANI (mg/kg)

31,8

32,0

SINKKI (mg/kg)

27,1

26,9

RAUTA (mg/kg)

42,3

43,8

TYPEN MÄÄRÄ

SADOSSA (kg/ha)

50,5

65,3

FOSFORIN MÄÄRÄ

SADOSSA (kg/ha)

8,56

11,05

KALIUMIN MÄÄRÄ

SADOSSA (kg/ha)

13,5

16,6