KULTAKASVU PREMIUM, OHRAKOE: PROPINO-MALLASOHRA 2018

 

Viljelykokeen tarkoituksena oli verrata Kultakasvu Ohra Plus-tuotteella peitatuista siemenistä kasvanutta kasvustoa Kultakasvu Ohra Premium-tuotteella kasvaneeseen kasvustoon samoissa viljelyolosuhteissa ja samalla lohkolla.

Suorakylvetty Propino-ohra kasvoi kesän 2018 kuivuudesta huolimatta koelohkolla melko normaalisti. Lohkolla oli edellisiltä kasvukausilta hyvin olkipahnaa, joka suojasi kosteuden haihtumista lohkolta. Yllä olevat kaksi kuvaa on otettu 09.07.2018 lohkon kahdesta eri kohdasta. Kuvien keskellä olevan rajan vasemmalla puolella kasvaa kasvusto Kultakasvu Ohra Plus-tuotteella peitatuista siemenistä ja oikealla puolella Kultakasvu Ohra Premium-tuotteella peitatuista siemenistä. Premium-tuotteen kasvusto on kuvien mukaan vahvempaa ja kasvuvaiheessaan hieman pidemmälle ehtinyt.

Yllä olevat kaksi kuvaa on otettu 28.07.2018. Kuvien keskellä olevan rajan vasemmalla puolella kasvaa Kultakasvu Ohra Premium-tuotteella peitattujen siementen kasvusto ja oikealla puolella Kultakasvu Ohra Plus-tuotteella peitattujen siementen kasvusto. Kuvien perusteella on havaittavissa, että Premium kasvuston tähkien koko ja lukumäärä on suurempi kuin Plus-kasvustolla. Premium-kasvusto on myös edennyt kehitysvaiheessaan pidemmälle kuin Plus-kasvusto.  

Yllä on puinnin yhteydessä otetut kuvat Propino-ohran jyvistä. Vasemmalla puolella on kuva Premium-tuotteen sadon jyvistä ja oikealla puolella on kuva Plus-tuotteen sadosta jyvistä. Molemmat kuvat on otettu samalta etäisyydeltä jyvistä. Premium-tuotteen jyvät ovat silmämääräisesti arvioiden kookkaampia kuin Plus-tuotteen jyvät. 

 

Koelohkolle on annettu lannoitteen avulla typpeä 110 kg/ha. Suorakylvön johtuen lannoite on ohjautunut samaan vakoon siementen kanssa ja kesän kuivuudesta johtuen lannoitetta ei liene merkittävissä määrin huuhtoutunut pois ohran ulottumattomiin sadeveden mukana.

 

Taulukkoon 1 on koottu keskeisimmät tiedot sadosta mukaan lukien sadon mukana poistuneet pääravinteiden ja  hivenravinteiden määrät sekä jyvien kivennäisanalyysien tulokset.

 

TAULUKKO 1 

Kultakasvu Ohra Premium-tuotteella peitatuista siemenistä kasvanut sato oli 14,1 % suurempi kuin Kultakasvu Ohra Plus-tuotteella peitatuista siemenistä kasvanut sato. Premium-satoon oli sitoutunut selvästi enemmän ravinteita kuin Plus-satoon. Vaikka Premium-sato oli 708 kg/ha suurempi ja prosentuaalinen satoero oli 14,1 %, yksittäisten jyvien arvojen vaihtelut taulukon 1 mukaan olivat suhteessa tätä pienemmät eli yksittäisissä jyvissä oli suuruusluokaltaan lähes samat pääravinteiden ja sivuravinteiden pitoisuudet. Premium-sadon arvot osoittavat, että Kultakasvu Ohra Premium-tuote on pystynyt tehostamaan ravinteiden käyttöä tehokkaammin kuin Kultakasvu Ohra Plus-tuote.

 

Alla on koealueen yleiskuva otettuna 28.07.2018. Kuvan keskellä näkyy raja jonka vasemmalla puolella on Plus-kasvusto ja oikealla puolella on Premium-kasvusto. Kuvan vasemmalla puolella näkyy myös traktorin jättämät urat. Kuvasta on nähtävissä viljelykokeen laajuus ja kasvustoissa esiin tullut väriero - eli Premium-kasvuston tähkien vihneet loivat ”kiiltävän” yleisilmeen heinäkuun loppupuolella. 

ETUSIVULLE

KAURAKOE - PREMIUM

VEHNÄKOE - PREMIUM

VEHNÄKOEET, KULTAKASVU PLUS TUOTTEET

OHRAKOKEET, KULTAKASVU OHRA PLUS TUOTTEET

KAURAKOKEET, KULTAKASVU PLUS TUOTTEET

RUISKOE, KULTAKASVU PLUS TUOTE

VILJELYKOKEIDEN TOTEUTUS

YHTEENVETOA KOKEISTA

 

”KULTAKASVU

OHRA PREMIUM PEITTAUS

KULTAKASVU

OHRA PLUS

PEITTAUS

KOSTEUS %

14,1

 

14,2

SATO (kg/ha)

5729

 

5021

VALKUAINEN %

11,5

 

12,2

HLP (kg/hl)

65,0

 

67,0

KALSIUM (g/kg)

0,4

0,4

KALIUM (g/kg)

4,0

4,0

FOSFORI (g/kg)

3,0

3,1

MAGNESIUM (g/kg)

1,0

0,9

NATRIUM (g/kg)

0,02

0,03

KUPARI (mg/kg)

3,9

4,2

MANGAANI (mg/kg)

16,9

13,5

SINKKI (mg/kg)

29,1

28,3

RAUTA (mg/kg)

39,1

37,0

TYPEN MÄÄRÄ

SADOSSA (kg/ha)

90,6

80,9

FOSFORIN MÄÄRÄ

SADOSSA (kg/ha)

17,2

15,5

KALIUMIN MÄÄRÄ

SADOSSA (kg/ha)

23,0

20,1