GULDVÄXT

GuldVäxt produkterna främjar växten av spannmål och förbättrar skörd både kvantitativt och kvalitativt. Elom Ab har utvecklat, producerat och marknadsfört GuldVäxt produkter sedan år 2004. För vårens 2018 sådd Elom Ab säljar följande produkter: GuldVäxt Plus, Guldväxt Korn Plus ochTraditionell GuldVäxt. 

 

Traditionella Guldväxt och GuldVäxt Plus har utveklats för vete, havre och råg. Specialiteten i GuldVäxt Plus och GuldVäxt Korn Plus är förmågan att aktivera utnyttjandet av kväve resursser i växtprocessen av spannmål. Specialiteten i GuldVäxt Korn Plus är produktens förmåga att förhindra flygsot som sprids med säd.

GULDVÄXT – PÅVERKNINGS METOD

 

Guldväxt produkterna påverkar tillväxten av spannmål på cellnivå. Fröna innehåller genetisk information som styr och kontrollerar växtprocesserna. De verkande ämnen i Guldväxt produkterna aktiverar den genetiskt styrda växtprocesser med epigenetiska påverkningssätt som verkar i motsatt riktning till den generellt kända degenereringsprocessen som sker i fröna. Effekten av Guldväxt produkter har konstaterats i praktiken bland annat genom snabbare start av groendet, utveckling av större antal skott, växtens bättre motståndskraft gentemot sjukdomar, torka, väta samt genom större och högre kvalitets skördar. Bruk av Guldväxt betade frön år efter år förstärker livskraften av gårdens egna frön. Många provodlingar på olika gårdar har bekräftat dessa ovannända effekter (se www.elom.fi/provodlingar).

HUR BEHANDLAS FRÖNA

 

Fröna betas med Guldväxt vätska med en betningsmaskin. På grund av den vattenhaltiga aggregationsformen kan det sägas att betningen med Guldväxt inte längre är problematisk så som det ofta är med många kemiska betningsmedel. En positiv uppmärksamhet kan ges åt den rekommenderade dosen av två liter per hundra kilo av utsäde.

 

En produktkanister på 20 liter räcker till 1000 kg utsäde. De vattenbaserade Guldväxt produkterna höjer frönas fuktighet med 2%, som kan ha en betydande inverkan under torra vårar. Betning med Guldväxt produkter kan genomföras några veckor innan sådd, men helst nära tidpunkten av sådd. Guldväxts absorptions tid är några timmar, därför rekommenderas inte sådd genast efter betning.

 

MÅNGÅRIG ANVÄNDNING AV GULDVÄXT

 

När Guldväxt produkter har används flera år successivt för att producera gårdens egna frön, har skördemängderna hållits på hög nivå år efter år. I stället för degenerering, har livskraften av fröna och spannmålskulturerna blivit förstärkta.

 

EKOLOGISK ODLING

 

I Finland är Guldväxt produkterna tillåtna för användning inom ekologisk odling (se: Evira/Gödsling inom ekologisk växtproduction).

 

HUR KAN GULDVÄXT PRODUKTER ANSKAFFAS

 

Förutom via Elom Ab (Tel:+358(0)405068004), säljs Guldväxt produkterna via auktoriserade återförsäljare, se www.elom.fi. Inköpet av Guldväxt produkter är i huvudsak förhandsköp. Det är förmånligast att köpa i december – januari, sedan stiger priser längs med våren (se PRISER-sidan).  

  

HEMSIDA

GULDVÄXT - PRODUKTER

ODLINGSPROV

PRISER

FÖRSÄLJNING OCH LEVERANS

KONTAKT INFORMATION