PRISER AV GULDVÄXT PRODUKTERNA

Enligt dosering rekommendation av Elom Ab en 20 liter dunk av GuldVäxt-produkten räckar till betning av 1000 kg säd.

 

                                                                LEVERANS OCH FRAKT

 

Elom Ab sänder ut beställda GuldVäxt-produkter till kundens adress via biltransport i Mars och April. Transportpris till Finland och utomlands skall avtalas i samband med beställningen.

ELOM  OY 

Produkten:

Traditionell

 GuldVäxt

 Pris:

 förran

  31.12.2017

          Pris:

     01.01.2018

     15.02.2018

         Pris:

    16.02.2018

    15.04.2018

         Pris:

    16.04.2018

    30.09.2018

20 LITER

        57 EURO

      62  EURO

      67 EURO

      72 EURO

 

               +

               +

+

              +

 MOMS

             24 %

             24 %

           24 %

            24 %

Produkten

GuldVäxt Korn Plus

 Pris:

förran

 31.12.2017

 

          Pris:

     01.01.2018

     15.02.2018

        Pris:

    16.02.2018

    15.04.2018

         Pris:

    16.04.2018

    30.09.2018

        20 LITER

          79 EURO

        84 EURO

       89 EURO

       94 EURO

 

               +

               +

+

              +

MOMS

             24 %

             24 %

           24 %

            24 %

HEMSIDA

 GULDVÄXT - PRODUKTER

ODLINGSPROV

GULDVÄXT - PRESENTATION

FÖRSÄLJNING OCH LEVERANS

KONTAKT INFORMATION

Produkten

GuldVäxt

Plus

 Pris:

förran

 31.12.2017

            Pris:

     01.01.2018

     15.02.2018

           Pris:

    16.02.2018

    15.04.2018

         Pris:

    16.04.2018

    30.09.2018

       20 LITER

        79 EURO

        84 EURO

      89 EURO

      94 EURO

 

               +

               +

+

              +

MOMS

             24 %

             24 %

           24 %

            24 %