RÅGPROV: EKOLOGISK RÅG 2012

Bilden ovan visar högväxt ekologiskt odlad råg. I Odlingsprovet växte grödor av med den Traditionella GuldVäxt betat utsäde och med GuldVäxt Plus betat (År 2012 produktversionen) utsäde bredvid varandra i samma skifte.

 

I Bilden ovan till höger sker råg tröskningen.  Den längdökande råg sorten tillplattade på många ställen innan tröskningen. 

Råg skördemängden framgår i intilliggande stapel-diagrammet. Skörden av grödan av det med Guldväxt Plus betade utsädet var 17 % större än skörden av grödan vars utsäde varit betat med den Traditionella GuldVäxt produkten.

Axens längd var i bästa fall 17 till 18 cm.

HEMSIDA

VETEPROV 1 - 8

KORNPROV

HAVREPROV 1 OCH 2

ODLINGSPROV