REALISERING AV GULDVÄXT-PRODUKTERS ODLINGSPROV

 

I olika skeden av vegetationperioden klorofyll har blivit mätt med en Spad-mätaren. Man har tagit spannmålsamplar med Minibatt handskördetröskan. Tröskad skörd har tömts in i traktorsläpvagnen. Traktoren och släpvagnen har vägts med fyra Teknoscale flyttbara vågor. Fuktighetsmätningar har gjorts med Farmpoint mätaren. Tröskad area har fastställts noggrant med 50 m mätningsband.

 

Skördresultaten är rapporterad i fuktigheten av 14 %.

 

Årligen har flera olika versioner av GuldVäxt Plus- eller GuldVäxt Korn Plus produkter utprövats. I odlingsprovs rapporterna framförda här på hemsidor av Elom Ab, har resultaten framförts huvudsakligen för den bästa produktversionen äv GuldVäxt Plus eller GuldVäxt Korn Plus.

GULDVÄXT PLUS OCH GULDVÄXT KORN PLUS – ODLINGSPROV 2012 - 2015

 

GuldVäxt Plus och GuldVäxt Korn Plus produkter ökar utnyttjandet av kväveresurser har utvecklats och provodlats under många år.

 

Lär känna GuldVäxt Plus och GuldVäxt Korn Plus 13 odlingsprov från år 2012 - 2015 genom att klicka menyen 1 nedanför.

MENY 1

TRADITIONELL GULDVÄXT ODLINGSPROV

 

Lär känna  Traditionell Guldväxt odlingsprov genom att klicka menyen 2 nedanför.

 

MENY 2

Ovan är foton av klorofyllmätaren Spad som vi använder i odlingsproven. När mätningsvärdet övergår, till exempel, från 42 till 43, motsvarar datta kvävemängden 5 - 7 kg/ha.

Minibatt-hand skördetröskan har använts i odlingsproven bland annat för att samla spannmål samplar för fuktighetsmätningar.

Vägning igång med fodonvåg tilverkad av Teknoscale Ab. Polisverk i flera lander utnyttjar dessa mobila fordonvågor för att väga tunga fordon under   fältförhållanden.

 Elom Ab har användat 10 mm tjocka stålplattor under vågarna när vägnings underlaget varit mjukt. Var och en av de fyra vågarna Elom Ab har användat har vägningscala upp till 6000 kg med en noggrannhet av +/- 2 kg. 

Arealmätare finns ofta färdigt installerade i skördetröskorna. Men provområden, har trots detta även mätts manuellt med ett 50 meter måttband som syns i den högra bilden.

Farmpoint fuktihetsmätare.

VETEPROV (8 ST.)

HAVREPROV (2 ST.)

KORNPROV (2 ST.)

RÅGPROV (1 ST.)

 

HEMSIDA

VÄSTANKVARN

PROV - RUTOR

ODLINGSPROV

PÅ LANDSGÅRDERNA

ODLARNAS ERFARENHETER  

PRISER

HEMSIDA

FÖRSÄLJNING OCH LEVERANS