GULDVÄXT PLUS

 

Elom Ab hade fått upprepande förfrågningar från jordbrukare om en produkt som kunde också höja proteinhalten i skörden. Med andra ord produkten borde påverka tillgänglighet och utnyttjandet av kväve. Efter övertygade resultat av tre års provodlingar, började Elom Ab våren 2015 sälja produkten med namnet Guldväxt Plus, som har de efterfrågade egenskaperna.

 

Här på hemsidorna finns 15 resultat från provodlingar med vete, havre, korn och råg, som gjorts för att utveckla Guldväxt Plus. Högre värden av klorofyll under växtperioden markerade att spannmålvegetationerna hade utnyttjat kväve mer effektivt. Tröskresultaten vittnar om klart större skörd med GuldVäxt Plus betad säd än för säd som inte alls var betad. Användning av Guldväxt Plus möjliggör en minskning av kvävegödsel med mellan 20 – 40 kg/kväve/hektar för att upprätthålla samma mängd av skörd. Detta förbättrar klart odlingsekonomin och minskar utsläppet av kväve i vattendragen. Redan våren 2015 blev Guldväxt Plus den mest beställda Guldväxt produkten. 

 

GULDVÄXT KORN PLUS

 

Den nyaste produkten för korn, som Elom Ab började marknadsföra våren 2016 är Guldväxt Korn Plus, som speciellt förbättrar utnyttjande av kväve resurser och som också innehåller egenskapen att förhindra flygsot som sprids med fröna.

 

TRADITIONELL GULDVÄXT

 

Traditionell Guldväxt främjar tillväxten av vete, korn, havre och råg. Jordbrukarna har självständigt använt Traditionell Guldväxt också för ärter, linfrön och bondbönor med framgångsrika resultat.

GULDVÄXT - PRESENTATION

HEMSIDA

ODLINGSPROV

PRISER

FÖRSÄLJNING OCH LEVERANS

KONTAKT INFORMATION