Tekstikehys: DEN NYA PRODUKT GENERATIONEN 
guldväxt PLUS och guldväxt korn PLUS 
FÖR VÅRENS 2018 SÅDD

- AKTIVERAR STRÅSÄD ATT UTNYTTJA KVÄVE EFFEKTIVT 
-  ÖKAR SKÖRDEMÄNGDEN OCH FÖRBÄTTRAR JORDBRUKETS EKONOMISK LÖNSAMHET  
- PÅ VARANDRA ÅR ANVÄNDNINGEN STÄRKER GÅRDENS EGET UTSÄDE 
- ANVÄNDNINGEN MINSKAR KVÄVE UTSLÄPPEN I  VATTENDRAG

BESTÄLLNINGAR: +358405068004 eller med epost: myynti@elom.fi 

VÅRA NÄTSIDOR SYNS BÄST MED INTERNET EXPLORER! 

BEKANTA DIG MED GULDVÄXT ODLINGSPROV GENOM ATT KLICKA FOTON NEDANFÖR!

 

NYHETEN GULDVÄXT KORN PLUS

 

På vänster  finns skördresultaten av Tipple Korn i Bjärnå 2015. Påteckning GV-KORN-PLUS pekar på skörden från GuldVäxt Korn Plus betad grödan.  GuldVäxt Korn Plus är till salu för vårens 2018 sådd.

 

GV-KORN pekar på skörden från GuldVäxt Korn betad grödan och VVPA pekar på skörden från ett betningsämne som jordbrukaren hade utväljat. I tilläg odlingsprov inkluderade skörd från obetad och vattenbetad grödan.

 

Mer exakta resultat om odlingsprov kan finnas genom att klicka kornfoton ovanför.

GULDVÄXT PRESENTATION

GULDVÄXT PRODUKTER 

ODLINGSPROV

PRISER

FÖRSÄLJNING OCH LEVERSANS

KONTAKT INFORMATION