1. KULTAKASVU PLUS

 

Elom Oy:ssä on kehitetty ja koeviljelty vuosina 2012 – 2015 uuden sukupolven Kultakasvu-tuotteita, joiden avulla pyrittiin parantamaan etenkin viljakasvien typpiresurssien hyödynnettävyyttä. Voit tutustua viljelykokeisiin ja niiden tuloksiin siirtymällä ensin välilehdelle ”Viljelykokeet” ja sieltä pääset edelleen klikkaamalla vehnä-, ohra-, kaura- ja ruiskokeisiin (15 kpl).

 

Viljelykokeiden tulokset osoittavat, että Kultakasvu Plus-tuotteen käytön seurauksena lehtien lehtivihreän määrä nousi, mikä on osoitus käytettävissä olevan typen määrän lisääntymisestä. Tästä seuraa luontaisesti satotason paraneminen. Kultakasvu Plussalla käsitellyt kasvustot näyttävät myös kokeiden perusteella selviytyvän paremmin haastavista kasvukauden olosuhteista, kuten esimerkiksi kuivuudesta.

 

Kun verrataan Kultakasvu Plus-tuotteen käytöstä viljelykokeissa saatuja sadonlisäyksiä lannoitevalmistajien raportoimiin ja typpilannoituksen lisäyksellä aikaansaatuihin sadonlisäyksiin, Kultakasvu Plus-tuotteen käytöstä seuranneet sadonlisät ovat vastanneet typpilannoituksen määrän lisäystä (20 - 30) kg/ typpeä/ha.

 

Kun tilan omat siemenet on peitattu useampana vuotena peräkkäin Kultakasvu Plus-tuotteilla, siementen elinvoimaisuus on viljelykokeiden perusteella vahvistunut. Tilan oman siemenkannan elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja vahvistaminen on merkittävä tekijä viljelytalouden kannalta.

 

Kultakasvu Plus-tuotteen käyttö tarjoaa hyvän ratkaisun saavuttaa edelleen hyviä satotasoja tilanteessa, jossa viranomaismääräyksillä ollaan alentamassa mm. ympäristötukeen liittyviä typpilannoituksen enimmäismääriä.  Valkuaisainetasojen ylläpitämiseksi suosittelemme siementen peittausta Kultakasvu Plussalla ja aikaisen vaiheen typpilannoitustason alentamista tasolle, joka mahdollistaa nestemäisen typpilannoituksen antamisen vielä tähkälle tulovaiheessa sadon valkuaisainepitoisuuden nostamiseksi.

 

Kultakasvu Plus tehostaa viljakasvien typpiresurssien hyödynnettävyyttä epigeneettisten vaikutusten avulla solutasolla.

 

Elom Oy suosittelee, että keväällä 2018 toimitettu Kultakasvu Plus-tuote käytetään 15.10.2018 mennessä.

 

2. KULTAKASVU OHRA PLUS

 

2014 ja 2015 tehtyjen viljelykokeiden tulokset osoittavat, että Kultakasvu Ohra Plus-tuotteeseen lisätty typen hyödyntämistä aktivoiva ominaisuus nostaa ohrakasvustoissa lehtivihreän määrää ja tuottaa suuremman sadon kuin aikaisempina vuosina Elom Oy:n myymän Kultakasvu Ohra-tuotteen käyttö, etenkin viljeltäessä kohtuullisella typpilannoituksen määrällä. Koeviljelyjen havaintojen perusteella Kultakasvu Ohra Plus estää myös siemenlevitteistä lentonokea tehokkaasti.

 

Elom Oy suosittelee, että keväällä 2018 toimitettu Kultakasvu Ohra Plus-tuote käytetään 15.10.2018 mennessä.

 

Kultakasvu Ohra Plussan annostelun ja peittaamisen suositukset ovat samat kuin muilla Kultakasvu-tuotteella. Hintatiedot löytyvät kotisivujen Hinta-välilehdeltä.

 

3. PERINTEINEN KULTAKASVU

 

Perinteinen Kultakasvu on vahva ja edullinen perustuote viljojen kasvun edistämiseen ja runsaisiin sekä laadukkaisiin satoihin pääsemiseksi. Perinteinen Kultakasvu on ollut myynnissä jo vuodesta 2004 alkaen. Suosittelemme hinnaltaan edullisen Perinteisen Kultakasvun käyttöä vehnälle, kauralle ja rukiille.

 

Asiakkaamme ovat peitanneet Perinteisellä Kultakasvulla myös pellavan ja herneen siemeniä saaden selvästi suurempia satoja verrattuna peittaamattomaan vertailukasvustoon.

 

Edullisena perustuotteena Perinteinen Kultakasvu puolustaa edelleen paikkaansa Elom Oy:n Kultakasvu-tuotteiden joukossa.      

KULTAKASVU - ESITTELY

ETUSIVU

VILJELYKOKEET

HINNAT

MYYNTI JA TOIMITUKSET

PEITTAAMINEN

LEHTIARTIKKELIT JA EPIGENETIIKKA

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

YHTEYSTIEDOT